Văn hóa Lào

Lễ hội Wat That Luang Của Nước Lào

Chùa Wat That Luang nằm ở phía bắc thành phố Viêng Chăn, là một thánh Phật giáo của người Lào. Hàng năm vào trung tuần tháng 12 dương lịch (nếu vào năm nhuận thì có thể sẽ rơi vào khoảng thời gian khác), đều tổ chức lễ hội chùa Wat That Luang, đó ngày lễ tôn giáo truyền thống lớn nhất, long trọng nhất trên cả nước Lào.