Thẳm Chăng hay còn gọi là Hang Chăng là một trong những hang động nằm trong khu du lịch Văng Viêng, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Hang động nằm trên một quả núi rất lớn, đường đi lên hang tương đôi cao. Tuy nhiên sau khi leo lên đến nơi, quý vị sẽ được ngắm toàn cảnh khu vực Văng Viêng.

Topics #hang động #hang tại lào