Hệ thống giáo dục trong nước Lào bao gồm giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học. Hệ thống giáo dục phổ thông bao gồm: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Học sinh tiểu học tại Lào

Bậc Tiểu học là bậc học bắt buộc, thời gian học là 5 năm. Trẻ em bắt đầu đi học bậc này khi đủ 7 tuổi.Sau khi học xong bậc Tiểu học, học sinh có thể học tiếp bậc Trung học thêm 7 năm, bao gồm Trung học cơ sở 4 năm, Trung học phổ thông 3 năm. Học sinh sẽ kết thúc bậc phổ thông vào năm 18 tuổi. Sau đó, học sinh sẽ thi vào học tiếp các nghề, cao đẳng, đại học. Thời gian học đại học từ 4 đến 6 năm, học cao đẳng từ 2 đến 3 năm, học nghề khoảng 3 năm.

Một lựa chọn khác cho những người không thi vào được các trường Đại học, Cao đẳng, trường nghề là học ở các Trung tâm giáo dục thường xuyên, thời gian học từ 6 tháng đến 1 năm. Hiện tại, ngoài trường học của nhà nước, tại Lào còn có nhiều trường tư nhân, bậc học từ Mầm non đến Cao đẳng. 

Trường Đại học quốc gia Lào

Hiện nay, tại Lào có 5 Trường Đại học là: Đại học quốc gia tại thủ đô Viêng chăn, Đại học Xụ Pa Nụ Vông tại tỉnh Luông Pha Băng, Đại học Chăm Pa Xắc tại tỉnh Chăm Pa Xắc, Đại học Xạ Vắn Na Khệt tại tỉnh Xạ Vắn Na Khệt, Đại học Y tại thủ đô Viêng Chăn. Sau khi học xong bậc đại học, người học sẽ có bằng cử nhân, ai muốn học cao hơn có thể tiếp tục học bậc thạc sỹ, tiến sỹ.

Topics #các bậc học nước lào #giáo dục nước lào