Bài viết này giới thiệu tới quý vị 3 phần chào hỏi thông dụng trong tiếng lào.

Phần 1: Gặp gỡ và chào hỏi

Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện

  Từ Nghe từ Phiên âm Nghĩa tiếng việt
A ສະບາຍດີ

Sạ bai đì Xin chào
B ເຈົ້າ, ສະບາຍດີ

Chạu, Sạ bai đì Vâng, xin chào
A ໄປກ່ອນ

Pày còn Đi trước, tạm biệt
B ໄປດີ

Pày đì Tạm biệt

Phần 2: Hỏi tên

Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện

  Từ Nghe từ Phiên âm Nghĩa tiếng việt
A ຂໍ ໂທດ, ເຈົ້າຊື່ຫຍັງ ?

Khó thốt, chạu sừ nhắng Xin hỏi, bạn tên gì?
B ຂ້ອຍຊື່ຈອນ

Khỏi sừ chòn Tôi tên Chon
A ລາວຊື່ບູນມີ, ແມ່ນບໍ ?

Lao sừ bun mi, mèn bó Anh ấy tên Bun Mi phải không
B ແມ່ນແລ້ວ, ລາວຊື່ບູນມີ

Mèn lẹo, lao sừ bun mi Đúng rồi, anh ấy tên Bun Mi

Phần 3: Nói về người

Nghe toàn bộ cuộc trò chuyện

  Từ Nghe từ Phiên âm Nghĩa tiếng việt
A ນີ້ແມ່ນໃຜ ?

Ni mèn pháy Đây là ai
B ນີ້ແມ່ນເມບຂ້ອຍ

Nị mèn mia khỏi Đây là vợ tôi
A ນັ້ນແມ່ນໃຜ

Nặn mèn pháy Kia là ai
B ນັ້ນແມ່ນໝູ່ຂ້ອຍ

Nặn mèn mù khỏi Kia là bạn tôi

 

Topics #chào hỏi #Gặp gỡ #tiếng lào