Văn hóa Lào

Tín ngưỡng của người Lào

Từ xa xưa, người Lào tin vào ma qủy, thần thánh, tin vào tổ tiên, ma rừng, ma cây… Khi đạo phật được truyền bá vào nước Lào, phần lớn người Lào đã tôn trọng, sùng bái đạo phật. Do vậy, hiện tại tín ngưỡng của người Lào có nguồn gốc từ niềm tin vào ma, đạo Bà La Môn, đạo phật.