Chự hiềm hịt khòng khẵn chằn khòng chựa côn chảu (Gìn Giữ Giá Trị Tốt Đẹp Của Dân Tộc)

ꪠ꫁ꪮꪙ ꪁꪫꪱꪣ ꪹꪩꪉ ꪪꪽ ꪶꪕ꫁ – ꪙꪾ꫁ ꪣ꪿ꪱ ꪜꪲ 2005

Tác giả: Lường Văn Tộ – Sông Mã 2005 Tiếng thái: Hat Thai TV

Topics #Chự hiềm hịt khòng khẵn chằn khòng chựa côn chảu #truyen thong tot dep cua dan toc