Tiếng Lào gồm có 33 phụ âm trong đó có 1 phụ âm không được thường xuyên sử dụng là ຣ (ro). Để viết phụ âm tiếng lào thì các bạn bắt đầu nét bút từ vị trí hình tròn nhỏ và thực hiện viết một nét cho đến khi hết chữ cái.

Cách viết các Phụ âm (kích vào chữ cái bất kỳ để xem cách viết):

ຫງ

ຫຍ

 

     

Nếu bạn có thắc mắc gì về cách viết thì hãy để lại bình luận bên dưới nha.

Topics #học tiếng lào #nguyên âm lào #tiếng lào cấp tốc #tiếng lào giao tiếp