TT

ꪼꪢ/ nguyên âm

ꪵꪄ ꪊ꪿ꪳ/ Tên gọi

ꪎꪳ ꪫꪒꪸ/ Tương ứng tiếng việt

Vị trí nguyên âm trong từ

1.     

… ꪱ …

May ca

A

Đứng giữa nếu từ có 3 chữ cái, đứng sau nếu từ có 2 chữ cái

2.     

… ꪺ …

May cua

Ua, uô

Đứng giữa nếu từ có 3 chữ cái, đứng sau nếu từ có 2 chữ cái

3.     

… ꪮ …

May o

o

Đứng giữa nếu từ có 3 chữ cái

4.     

ꪹ …

May cưa

Ưa

Đứng trước phụ âm

5.     

ꪵ …

May ke

E

Đứng trước phụ âm

6.     

ꪼ …

May cay

ay

Đứng trước phụ âm

7.     

ꪹ  ꪸ…

May kê

Ê

Đứng trước phụ âm

8.     

ꪹ  ꪷ…

May cơ

ơ

Đứng trước phụ âm

9.     

 ꪶ …

May cô

ô

Đứng trước phụ âm

10.  

ꪻ…

May caư

Đứng trước phụ âm

11.  

…  ꪲ…

May ki

I, y

Đứng trên phụ âm

12.  

…  ꪸ…

May kia

Ia iê

Đứng trên phụ âm

13.  

…  ꪾ…

May căm

ăm

Đứng trên phụ âm

14.  

…  ꪳ…

May cư

ư

Đứng trên phụ âm

15.  

…  ꪷ…

May khít

o

Đứng trên phụ âm

16.  

…  ꪴ…

May cu

U

Đứng dưới phụ âm

17.  

… ꪽ

May căn

Ăn

Đứng sau phụ âm

18.  

ꪹ…ꪱ

May cau

au

Bao lấy phụ âm

19.  

…ꪉꪰ

May căng

ăng

 

…ꪒꪰ

May cắt

ăt

 

…ꪀꪰ

May cắc

ăc

 

Topics #hoc chu thai #hoc tieng thai #nguyên âm chữ thái #tamdam #thái đen