Văn hóa Lào
Xem thêm
Văn hóa Lào

Chợ Văng Viêng Lào | Vang Vieng Fresh Market | ຕະຫຼາດສົດວັງວຽງ

Văn hóa Lào

Tín ngưỡng của người Lào

Từ xa xưa, người Lào tin vào ma qủy, thần thánh, tin vào tổ tiên, ma rừng, ma cây… Khi đạo phật được truyền bá vào nước Lào, phần lớn người Lào đã tôn trọng, sùng bái đạo phật. Do vậy, hiện tại tín ngưỡng của người Lào có nguồn gốc từ niềm tin vào ma, đạo Bà La Môn, đạo phật.

Văn hóa Lào

Kết hôn của người Lào

Người Lào tin rằng, kêt hôn là một biểu tượng của vợ chồng. Trai gái muốn trở thành một đôi…

Hội thoại Tiếng Lào

57 Bài Hội Thoại Tiếng Lào

More News
Văn Hóa Thái

Chuyện cổ tích dân tộc Thái: Kèn Bè | Quam Chiên Lang Ken Pe

Truyện kể lại rằng: Ngày xưa ở một bản người Thái nọ có một đôi vợ chồng lấy nhau đã…

Học TiếngThái, Văn Hóa Thái

Chự hiềm hịt khòng khẵn chằn khòng chựa côn chảu Gìn giữ giá trị tốt đẹp của dân tộc

ꪋꪳ꫁ ꪬꪣꪸ ꪭꪒꪲ ꪅꪮꪉ ꪅ꫁ꪽ ꪋ꪿ꪽ ꪄꪮꪉ ꪹꪋ꫁ ꫛ  ꪹꪊ꫁ꪱ ꪵꪝꪉ ꪭꪱ ꪼꪒ꫁ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪤ꫁ꪮꪙ ꪡꪉꪰ ꪑ꫁ꪱꪀ ꪁꪫꪱꪣ ꪼꪔ ꪑꪱ…

Học TiếngThái, Văn Hóa Thái

Bản Piến máư ꪚ꫁ꪱꪙ ꪜ꪿ꪙꪸ ꪻꪢ꪿

ꪚ꫁ꪱꪙ ꪜ꪿ꪙꪸ ꪻꪢ꪿ ꪹꪣ꪿ ꪏꪳ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪨ꫁ꪱ ꪑꪉꪰ ꪤꪴ꪿ ꪨꪀꪰ ꪭ꫁ꪫꪸꪙ ꪨꪀꪰ ꪎ꪿ꪱ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪨꪀꪰ ꪉ꪿ꪱ ꪕꪱꪉ ꪵꪎ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪬꪺ…

Văn Hóa Thái

Chọn lựa phủ cốc ꪋ꫁ꪮꪙ ꪹꪩꪀ ꪠꪴ꫁ ꪶꪀ꪿ꪀ

ꪋ꫁ꪮꪙ ꪹꪩꪀ ꪠꪴ꫁ ꪶꪀ꪿ꪀ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪩꪀ ꪚꪮꪀ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪹꪩꪀ ꪖꪺꪉ ꪶꪣꪙ ꪚꪮꪀ ꪖꪺꪉ ꪶꪣꪙ ꪵꪒꪒ ꪶꪠꪙ ꪻꪎ꪿ ꪣꪽ…

Học TiếngThái, Văn Hóa Thái

Bài Hát Thái Nhớ Bản Cũ ꪋꪳ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪀ꪿ꪱ

ꪋꪳ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪀ꪿ꪱ ꪎꪚꪲ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪵꪬ꪿ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪶꪭ꫁ꪀ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪵꪔ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿…