Văn hóa Lào
Xem thêm
Văn hóa Lào

Chợ Văng Viêng Lào | Vang Vieng Fresh Market | ຕະຫຼາດສົດວັງວຽງ

Văn hóa Lào

Tín ngưỡng của người Lào

Từ xa xưa, người Lào tin vào ma qủy, thần thánh, tin vào tổ tiên, ma rừng, ma cây… Khi đạo phật được truyền bá vào nước Lào, phần lớn người Lào đã tôn trọng, sùng bái đạo phật. Do vậy, hiện tại tín ngưỡng của người Lào có nguồn gốc từ niềm tin vào ma, đạo Bà La Môn, đạo phật.

Văn hóa Lào

Kết hôn của người Lào

Người Lào tin rằng, kêt hôn là một biểu tượng của vợ chồng. Trai gái muốn trở thành một đôi…

Hội thoại Tiếng Lào

57 Bài Hội Thoại Tiếng Lào

More News
Văn Hóa Thái

Chọn lựa phủ cốc ꪋ꫁ꪮꪙ ꪹꪩꪀ ꪠꪴ꫁ ꪶꪀ꪿ꪀ

ꪋ꫁ꪮꪙ ꪹꪩꪀ ꪠꪴ꫁ ꪶꪀ꪿ꪀ ꪎꪮꪉ ꪹꪭꪱ ꪹꪩꪀ ꪚꪮꪀ ꪵꪩ꫁ꪫ ꪊ꪿ꪉꪰ ꪹꪩꪀ ꪖꪺꪉ ꪶꪣꪙ ꪚꪮꪀ ꪖꪺꪉ ꪶꪣꪙ ꪵꪒꪒ ꪶꪠꪙ ꪻꪎ꪿ ꪣꪽ…

Học TiếngThái, Văn Hóa Thái

Bài Hát Thái Nhớ Bản Cũ ꪋꪳ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪀ꪿ꪱ

ꪋꪳ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪀ꪿ꪱ ꪎꪚꪲ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪵꪬ꪿ ꪶꪔ꪿ꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪶꪭ꫁ꪀ ꪬ꫁ꪮꪥ ꪚ꫁ꪱꪙ ꪵꪔ꪿ ꪙ꫁ꪮꪥ ꪝꪷ꪿ ꪵꪣ꪿…

Học TiếngThái, Văn Hóa Thái

Cách gọi tên, xưng hô trong gia đình, dòng họ người Thái

Tổng hợp các cách gọi tên, xưng hô trong quá trình giao tiêp của dân tộc thái